ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletPK.383-100x120x15 ห้องเย็น
bulletPK.373-100x120x15 เย็นเทา
bulletPK.128-100x120x17 เย็นหนัก
dot
dot
bulletPK.101-100x120x15 น่าใช้
bulletPK.104-100x120x15 Hot
bulletPK.111-100x120x15 ขายดี
dot
dot
bulletPK.711-110x110x14
bulletPK.710-100x120x14
bulletPK.714-100x120x14
bulletPK.715-110x110x14
bulletPK.716-100x120x13
bulletPK.717-110x110x13
bulletPK.718-100x120x14
bulletPK.719 - 80x120x13
bulletPK.720-100x120x13
bulletPK.721-100x110x13
bulletPK.724-100x120x13
bulletPK.725-110x110x13
bulletPK.727-100x110x13
bulletPK.728-100x120x16
bulletPK.729-- 80x120x13
bulletPK.731-100x110x13
bulletPK.900-100x120x13
bulletPK.910-100x120x13
bulletPK.911-110x110x13
bulletPK.912-120x120x14
dot
dot
bulletPK.915-100x120x15
bulletPK.103-100x120x15
dot
dot
bulletPK.127 ----- 100x120x17
bulletPK.1012-15-100x120x15
bulletPK.1012-----100x120x18
bulletPK.252 ----- 100x120x18
bulletPK.352 ----- 100x120x18
bulletPK.D.1012 - 100x120x15
bulletPK.D.1212 - 120x120x16
dot
dot
bulletPK.1013-100x130x15
dot
dot
bulletPK.1010 -- 100x100x15
bulletPK.121 --- 110x110x15
bulletPK.232 --- 110x110x15
bulletPK.S 1111-110x110x15
bulletPK.S1111f 110x110x15
bulletPK.D 1111-110x110x16
bulletPK.D1111f 110x110x16
bulletPK.123 --- 110x110x15
bulletPK.412----120x120x18
bulletPK.422----120x120x18
bulletPK.432----120x120x18
bulletPK.120 --- 120x120x15
bulletPK1212-15 120x120x15
bulletPK1212--- 120x120x18
bulletPK S 1212--120*120*17
bulletPK.L1212 -120x120x17
dot
dot
bulletPK.1135m110x135x16
bulletPK.1135--110x135x16
dot
dot
bulletPK.142-100x120x16
bulletPK.142 C 100x120x16
bulletPK.152-100x120x18
dot
dot
bulletPK.810 - 80x100x15
bulletPK.812 - 80x120x15
bulletPK.812W80x120x17
dot
dot
bulletPK.W.10-----100x120x16
bulletPK.W.11-----110x110x16
bulletPK.W 1012 -100x120x15
bulletPK.1012 W- 100x120x18
bulletPK.W 1212 - 120x120x16
dot
dot
bulletPK.N1012-100x120x15
bulletPK.R1012-100x120x16
bulletPK.M1012-100x120x17
bulletPK.L.1012-100x120x17
dot
dot
bulletPK.171-100x120x17
bulletPK.191-100x120x16
dot
dot
bulletPK.X10-100x120x13
bulletPK.X11-110x110x13
bulletPK.X12 - 80x120x14
bulletPK.P11-110x110x13
dot
dot
bulletPK.1-00:100x120x18
bulletPK.1-10:100x120x18
bulletPK.1-24:100x120x18
bulletPK.2-00:113x125x18
bulletPK.2-10:113x125x18
bulletPK.2-24:113x125x18
bulletPK.3-00:110x135x16
bulletPK.3-10:110x135x16
bulletPK.3-22:110x135x16
bulletPK.3-24:110x135x16
bulletPK.5-24:120x120x15
dot
dot
bulletPK.B-- 40S - (ฝาเหลี่ยม)
bulletPK.B-- 40F - (ฝาเหลี่ยม)
bulletPK.B-- 60S - (ฝาเหลี่ยม)
bulletPK.B-- 60F - (ฝาเหลี่ยม)
bulletPK.B-100F - (ทรงกลมฝาแกว่ง)
bulletPK.B-120S - (ทรงเหลี่ยม)
bulletPK.B-120F - (ฝาเรียบ)
bulletPK.B-120F1 (ฝา 1 ช่อง)
bulletPK.B-120F2 (ฝา 2 ช่อง)
bulletPK.B-240F - (ฝาเรียบ)
bulletPK.B-240F1 (ฝา 1 ช่อง)
bulletPK.B-240F2 (ฝา 2 ช่อง)
dot
dot
bulletPK.C 1101 - 10 ลิตร
bulletPK.C 1102 - 15 ลิตร
bulletPK.C 1103 - 20 ลิตร
bulletPK.C 1104 - 22 ลิตร
bulletPK.C 1105 - 25 ลิตร
bulletPK.C 1106 - 32 ลิตร
bulletPK.C 2101 - 42 ลิตร
bulletPK.C 2102 - 53 ลิตร
bulletPK.C 2103 - 54 ลิตร
bulletPK.C 2104 - 58 ลิตร
bulletPK.C 3101 - 22 ลิตร
bulletPK.C.3102 - 25 ลิตร
bulletPK.C 3103 - 41 ลิตร
bulletPK.C 3104 - 46 ลิตร
bulletPK.C 3105 - 50 ลิตร
bulletPK.C 3106 - 52 ลิตร
bulletPK.C 3107 - 100 ลิตร
bulletPK.C 3108 - 118 ลิตร
bulletPK.C 3109 - order
bulletPK.C 3110 - order
bulletPK.C 4201 - 22 ลิตร
bulletPK.C 4202 - 45 ลิตร
dot
dot
bulletPK.L 101 for C 1105
bulletPK.L 102 for C1104,C1106
bulletPK.L 103 for C 1101,C1102
bulletPK.L 104 for C2102
dot
dot
bulletPK.HW-1
bulletPK.SF-15/300 E
bulletPK.SF-15/300 F
bulletPK.SF-17/300 E
bulletPK.SF-17/300 F
bulletPK.SF-17/500 F
bulletPK.SF-20/300 E
bulletPK.SF-20/300 F
bulletPK.SF-20/500 F
bulletPK.Machine Roll
dot
dot
bulletPK.C101รับเทียบสิ แมทช์สี
bulletPK.C102 Carbon Black
bulletPK.C103 แคลเซี่ยมสเตียเรท
bulletPK.C104 ผงกัดขาว (OB-1)
bulletPK.C105 แม่สีผสมพลาสติก


บทความ PK.

 


พลาสติก Plastic

 

          ในปัจจุบันได้มีการรณรงค์การนำวัสดุต่างๆ มารีไซเคิลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงการนำพลาสติกต่างๆ ไปรีไซเคิลด้วย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งอเมริกา (The Society of the Plastics Industry, Inc.)ได้กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานของพลาสติกยอดนิยมกลุ่มต่างๆ ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนหรือที่เรียกว่าการรีไซเคิล (Recycle) ไว้ 7 ประเภทหลักๆ โดยหากพลาสติกใดสามารถนำมารีไซ-เคิลได้ ก็จะมีรหัสอันประกอบด้วยลูกศร 3 ตัว วนเป็นรูป 3 เหลี่ยมรอบๆ ตัวเลขตัวหนึ่งดังแสดงในรูปภาพ อย่างไรก็ตามก่อนจะทราบรายละเอียดของพลาสติกทั้ง 7 ประเภท เรามาทำความรู้จักความหมายคร่าวๆ ก่อนว่าพลาสติกคืออะไร

 

พลาสติกคืออะไร

          พลาสติกจัดเป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นสายโซ่ยาวๆ แต่ไม่สามารถมองเห็นเป็นสายโซ่ได้ด้วยตาเปล่าซึ่งสายโซ่ดังกล่าวประกอบด้วยหน่วยย่อยๆที่เรียกว่ามอนอเมอร์ พอลิเมอร์สามารถสังเคราะห์ได้จากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชั่น(polymerization) ของมอนอเมอร์ โดยใช้แหล่งวัตถุดิบจากปิโตรเคมีเป็นหลัก พลาสติกมีหลายชนิดและสามารถใช้แทนวัสดุธรรมชาติได้หลายอย่าง เช่น พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ใช้ผลิตท่อพีวีซี, พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (PET) ใช้ผลิตขวดบรรจุน้ำดื่ม และพอลิสไตรีน (PS)ใช้ผลิตภาชนะบรรจุต่างๆ เช่นช้อน พลาสติก เป็นต้น


เมื่อพลาสติกโดนความร้อนจะเป็นอย่างไร

          เมื่อพลาสติกโดนความร้อนจะแสดงคุณสมบัติ 2 แบบหลักคือ 1) พลาสติกจะแข็งตัวถาวรไม่ว่าจะถูกความร้อนมากแค่ไหนก็ตาม ทำให้ไม่สามารถหลอมเพื่อขึ้นรูปใหม่ตามที่ต้องการได้ ซึ่งจะเรียกพลาสติกกลุ่มนี้ว่า “เทอร์โมเซตติ้ง (thermosetting)” และ 2) พลาสติกจะเกิดการอ่อนตัวเมื่อถูกความร้อน และจะกลับไปแข็งเมื่อพลาสติกเย็นขึ้น ทำให้สามารถนำไปหลอมขึ้นรูปใหม่ได้ ซึ่งจะเรียกพลาสติกแสดงคุณสมบัติแบบนี้ว่า “เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)” ซึ่งพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้คือพลาสติกประเภท “เทอร์โมพลาสติก(Thermoplastic)”

plastic 7 M 

พลาสติกรีไซเคิลทั้ง 7 ประเภท

พลาสติกหมายเลข 1 มีชื่อว่า พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (Polyethylne Terephthalate) หรือที่รู้จักกันดีว่า เพ็ท (PET หรือ PETE)
           เป็นพลาสติกใส แข็งทนแรงกระแทกดี ไม่เปราะแตกง่าย และกันแก๊สซึมผ่านดี ใช้ทำขวดบรรจุน้ำดื่ม ขวดน้ำมันพืช เป็นต้น สามารถนำมารีไซเคิลเป็นเส้นใย สำหรับทำเสื้อกันหนาว พรม และใยสังเคราะห์สำหรับยัดหมอน เป็นต้น

 พลาสติกหมายเลข 2 มีชื่อว่า พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) หรือที่เรียกแบบย่อว่า เอชดีพีอี (HDPE)
          เป็นพลาสติกที่เหนียวและแตกยาก ค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้มาก ทนทานต่อสารเคมีและสามารถขึ้นรูปทรงต่างๆ ได้ง่าย ใช้ทำขวดนม ขวดน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำยาทำความสะอาด ยาสระผม เป็นต้น สามารถนำมารีไซเคิลเป็น ขวดน้ำมันเครื่อง ท่อ ลังพลาสติก ไม้เทียม เป็นต้น

พลาสติกหมายเลข 3 มีชื่อว่า พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) หรือที่รู้จักกันดีว่า พีวีซี (PVC)
          ใช้ทำท่อน้ำประปา สายยางใสแผ่นฟิล์มสำหรับห่ออาหาร แผ่นพลาสติกสำหรับทำประตู หน้าต่าง และหนังเทียม เป็นต้น สามารถนำมารีไซเคิลเป็นท่อน้ำประปาหรือรางน้ำสำหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร์นิเจอร์ ม้านั่งพลาสติก ตลับเทป เคเบิล แผ่นไม้เทียม เป็นต้น

พลาสติกหมายเลข 4 มีชื่อว่า พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene)
          สามารถเรียกแบบย่อว่า แอลดีพีอี(LDPE) เป็นพลาสติกที่มีความนิ่ม เหนียว ยืดตัวได้มาก ใส ทนทาน แต่ไม่ค่อยทนต่อความร้อน ใช้ทำฟิล์มห่ออาหารและห่อของ ถุงใส่ขนมปัง ถุงเย็นสำหรับบรรจุอาหาร สามารถนำมารีไซเคิลเป็นถุงดำสำหรับใส่ขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ กระเบื้องปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ แท่งไม้เทียม เป็นต้น


พลาสติกหมายเลข 5 มีชื่อว่า พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) เรียกโดยย่อว่า พีพี (PP)
          เป็นพลาสติกที่มีความ ใส ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว และทนแรงกระแทกได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อสารเคมีและน้ำมัน ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง ตะกร้ากระบอกใส่น้ำแช่เย็น ขวดซอส แก้วโยเกิร์ต ขวดบรรจุยา สามารถนำมารีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอรี่ในรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น กันชนและกรวยสำหรับน้ำมัน ไฟท้าย ไม้กวาดพลาสติก แปรง เป็นต้น

พลาสติกเลข 6 มีชื่อว่า พอลิสไตรีน (Polystyrene) หรือที่เรียกโดยย่อว่า พีเอส (PS)
          เป็นพลาสติกที่มีความใส แต่เปราะและแตกง่ายใช้ทำภาชนะบรรจุของใช้ต่างๆ หรือโฟมใส่อาหาร เป็นต้น สามารถนำมารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อ กล่องวิดีโอ ไม้บรรทัด กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้

 พลาสติกเลข 7 นั้นมิได้มีการระบุชื่อจำเพาะ แต่ไม่ใช่พลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่งใน 6 ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น แต่เป็นพลาสติกที่นำมาหลอมใหม่ได้

          ขยะพลาสติกจึงไม่ควรนำไปทิ้งรวมกับขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เช่น ขยะสด ขยะที่สามารถเผาได้ ขยะที่ไม่สามารถเผาได้เป็นต้นแต่ควรแยกทิ้งโดยแยกประเภทของขยะพลาสติกและล้างทำความสะอาดก่อนจะนำไปทิ้ง เพื่อที่จะได้นำขยะพลาสติกเหล่านี้ไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัฑณ์อื่นๆ ต่อไป เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก

 

 โดย...ดร.ภูมิพัฒน์  รัตนตรัยเจริญ

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

           

  บริษัท พลาสติกมาร์เก็ต จำกัด
สนญ. 29/466 ซอยหทัยราษฎร์ 39  แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กทม. 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555071344
ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์พลาสติก 081-7500140
โทร.029154799, 02-9154046
ID Line: 081 7500140
Facebook: http://www.facebook.com/plasticmarket.pallet
Mail: plasticmarket@hotmail.com   ฝ่ายขาย: sales@plasticmarket.biz