dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletPK.383-100x120x15 ห้องเย็น
bulletPK.373-100x120x15 เย็นเทา
bulletPK.128-100x120x17 เย็นหนัก
dot
dot
bulletPK.101-100x120x15 น่าใช้
bulletPK.104-100x120x15 Hot
bulletPK.111-100x120x15 ขายดี
dot
dot
bulletPK.711-110x110x14
bulletPK.710-100x120x14
bulletPK.714-100x120x14
bulletPK.715-110x110x14
bulletPK.716-100x120x13
bulletPK.717-110x110x13
bulletPK.718-100x120x14
bulletPK.719 - 80x120x13
bulletPK.720-100x120x13
bulletPK.721-100x110x13
bulletPK.724-100x120x13
bulletPK.725-110x110x13
bulletPK.727-100x110x13
bulletPK.728-100x120x16
bulletPK.729-- 80x120x13
bulletPK.731-100x110x13
bulletPK.900-100x120x13
bulletPK.910-100x120x13
bulletPK.911-110x110x13
bulletPK.912-120x120x14
dot
dot
bulletPK.915-100x120x15
bulletPK.103-100x120x15
dot
dot
bulletPK.127 ----- 100x120x17
bulletPK.1012-15-100x120x15
bulletPK.1012-----100x120x18
bulletPK.252 ----- 100x120x18
bulletPK.352 ----- 100x120x18
bulletPK.D.1012 - 100x120x15
bulletPK.D.1212 - 120x120x16
dot
dot
bulletPK.1013-100x130x15
dot
dot
bulletPK.1010 -- 100x100x15
bulletPK.121 --- 110x110x15
bulletPK.232 --- 110x110x15
bulletPK.S 1111-110x110x15
bulletPK.S1111f 110x110x15
bulletPK.D 1111-110x110x16
bulletPK.D1111f 110x110x16
bulletPK.123 --- 110x110x15
bulletPK.412----120x120x18
bulletPK.422----120x120x18
bulletPK.432----120x120x18
bulletPK.120 --- 120x120x15
bulletPK1212-15 120x120x15
bulletPK1212--- 120x120x18
bulletPK S 1212--120*120*17
bulletPK.L1212 -120x120x17
dot
dot
bulletPK.1135m110x135x16
bulletPK.1135--110x135x16
dot
dot
bulletPK.142-100x120x16
bulletPK.142 C 100x120x16
bulletPK.152-100x120x18
dot
dot
bulletPK.810 - 80x100x15
bulletPK.812 - 80x120x15
bulletPK.812W80x120x17
dot
dot
bulletPK.W.10-----100x120x16
bulletPK.W.11-----110x110x16
bulletPK.W 1012 -100x120x15
bulletPK.1012 W- 100x120x18
bulletPK.W 1212 - 120x120x16
dot
dot
bulletPK.N1012-100x120x15
bulletPK.R1012-100x120x16
bulletPK.M1012-100x120x17
bulletPK.L.1012-100x120x17
dot
dot
bulletPK.171-100x120x17
bulletPK.191-100x120x16
dot
dot
bulletPK.X10-100x120x13
bulletPK.X11-110x110x13
bulletPK.X12 - 80x120x14
bulletPK.P11-110x110x13
dot
dot
bulletPK.1-00:100x120x18
bulletPK.1-10:100x120x18
bulletPK.1-24:100x120x18
bulletPK.2-00:113x125x18
bulletPK.2-10:113x125x18
bulletPK.2-24:113x125x18
bulletPK.3-00:110x135x16
bulletPK.3-10:110x135x16
bulletPK.3-22:110x135x16
bulletPK.3-24:110x135x16
bulletPK.5-24:120x120x15
dot
dot
bulletPK.B-- 40S - (ฝาเหลี่ยม)
bulletPK.B-- 40F - (ฝาเหลี่ยม)
bulletPK.B-- 60S - (ฝาเหลี่ยม)
bulletPK.B-- 60F - (ฝาเหลี่ยม)
bulletPK.B-100F - (ทรงกลมฝาแกว่ง)
bulletPK.B-120S - (ทรงเหลี่ยม)
bulletPK.B-120F - (ฝาเรียบ)
bulletPK.B-120F1 (ฝา 1 ช่อง)
bulletPK.B-120F2 (ฝา 2 ช่อง)
bulletPK.B-240F - (ฝาเรียบ)
bulletPK.B-240F1 (ฝา 1 ช่อง)
bulletPK.B-240F2 (ฝา 2 ช่อง)
dot
dot
bulletPK.C 1101 - 10 ลิตร
bulletPK.C 1102 - 15 ลิตร
bulletPK.C 1103 - 20 ลิตร
bulletPK.C 1104 - 22 ลิตร
bulletPK.C 1105 - 25 ลิตร
bulletPK.C 1106 - 32 ลิตร
bulletPK.C 2101 - 42 ลิตร
bulletPK.C 2102 - 53 ลิตร
bulletPK.C 2103 - 54 ลิตร
bulletPK.C 2104 - 58 ลิตร
bulletPK.C 3101 - 22 ลิตร
bulletPK.C.3102 - 25 ลิตร
bulletPK.C 3103 - 41 ลิตร
bulletPK.C 3104 - 46 ลิตร
bulletPK.C 3105 - 50 ลิตร
bulletPK.C 3106 - 52 ลิตร
bulletPK.C 3107 - 100 ลิตร
bulletPK.C 3108 - 118 ลิตร
bulletPK.C 3109 - order
bulletPK.C 3110 - order
bulletPK.C 4201 - 22 ลิตร
bulletPK.C 4202 - 45 ลิตร
dot
dot
bulletPK.L 101 for C 1105
bulletPK.L 102 for C1104,C1106
bulletPK.L 103 for C 1101,C1102
bulletPK.L 104 for C2102
dot
dot
bulletPK.HW-1
bulletPK.SF-15/300 E
bulletPK.SF-15/300 F
bulletPK.SF-17/300 E
bulletPK.SF-17/300 F
bulletPK.SF-17/500 F
bulletPK.SF-20/300 E
bulletPK.SF-20/300 F
bulletPK.SF-20/500 F
bulletPK.Machine Roll
dot
dot
bulletPK.C101รับเทียบสิ แมทช์สี
bulletPK.C102 Carbon Black
bulletPK.C103 แคลเซี่ยมสเตียเรท
bulletPK.C104 ผงกัดขาว (OB-1)
bulletPK.C105 แม่สีผสมพลาสติก


เกี่ยวกับ PK.

 

 logisic
               บริษัท พลาสติกมาร์เก็ต จำกัด เป็นตัวช่วยในการลดขั้นตอนการทำงาน, ลดเวลาในการเคลื่อนย้าย, ลดแรงงาน, สร้างระเบียบในสถานที่ทำงาน, สร้างความปลอดภัยในการทำงาน, สามารถควบคุมเวลาในการจัดส่งแน่นอน เป็นต้น เป็นคำตอบในปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร ปัจจุบันในทุกบริษัทฯ ห้างร้านต่าง ๆ มีโครงการในการลดต้นทุนในการผลิตจัดการ ไม่ว่า จะเป็นการผลิตสินค้า, การจัดเก็บสินค้า,  การจัดส่งสินค้า, การลดคนงาน,  การลดเวลา, การลดขั้นต้นการทำงาน  แต่งานที่ออกมาจำเป็นต้องเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะอาด จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทุ่นแรง หรือ เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นตัวช่วยเหลือ
     บริษัท พลาสติกมาร์เก็ต จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้า พาเลทพลาสติก, ถังขยะพลาสติก, ฟิล์มยืดพันพาเลท, สีผสมเพื่อฉีดงานพลาสติก, รับเทียบสี (Matching Color), สารเคมีภัณฑ์ในงานฉีดพลาสติก เป็นต้น ให้คำแนะนำในการใช้สินค้า หรือ การฉีดงานพลาสติก 
 

PK.total
  บริษัท พลาสติกมาร์เก็ต จำกัด
สนญ. 29/466 ซอยหทัยราษฎร์ 39  แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กทม. 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555071344
ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์พลาสติก 081-7500140
โทร.029154799, 02-9154046
ID Line: 081 7500140
Facebook: http://www.facebook.com/plasticmarket.pallet
Mail: plasticmarket@hotmail.com   ฝ่ายขาย: sales@plasticmarket.biz